Aktualności

poniedziałek, 26 czerwiec 2017 06:04

Dotyczy: ustaleń podjętych podczas Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, Polskiego Związku Producentów Kruszyw, w dniu 22 czerwca 2017 r. w Krakowie.

poniedziałek, 15 maj 2017 12:55

Informuję, że na konferencji Kruszywa Mineralne w Kudowie i na Salonie Kruszyw podczas Targów Autostrada, zostały przedstawione prezentacje o realizacji konkursu Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości, a w nich pierwsze dobre praktyki wybrane z części opisowej złożonych wniosków.

poniedziałek, 15 maj 2017 12:38

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W dniu 11 maja jubileusz 25-lecia działalności obchodził nasz Kolega Marek Świercz wraz z POLMARKIEM. Z tej okazji miałem możliwość wygłosić szczerą laudację na Jego cześć.

poniedziałek, 15 maj 2017 11:44

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Związku.

Zarząd Związku na podstawie z art. 26 pkt 1 i 3 oraz art. 35 pkt 7 Statutu, zawiadamia o zwołaniu w dniu 22 czerwca 2017 r.  o godz. 10.30 Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego (OZSW PZPK) Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

środa, 29 marzec 2017 11:21

Mając na uwadze wzrastające trudności ze zbytem niektórych frakcji kruszyw, ich niskimi cenami, a również problemy z zagospodarowaniem nowych złóż i rosnące koszty produkcji PZPK, IMBiGS i AGH podjęły inicjatywę przeprowadzenia analizy i oceny skali  produkcji drobnych frakcji kruszyw (trudno zbywalnych i niezbywalnych), ich wielkości zgromadzonych na składowiskach i zwałowiskach wraz z dobrymi przykładami zagospodarowania.