czwartek, 01 luty 2018 07:38

Notatka BZJ - Solidne Kruszywa

Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa W roku 2017, PZPK przeprowadził z dobrym skutkiem, pierwszą edycję projektu Solidne Kruszywa – Branżowego Znaku Jakości. Wydawnictwa branżowe, w tym Wasz magazyn, pomogły nam znacznie, poprzez informację o zasadach, przebiegu, a na koniec sfinalizowania pierwszej edycji. W dniu 22 czerwca 2017 r., pierwszych dziewięciu laureatów konkursu, odebrało certyfikat znaku Solidne Kruszywa, znaku zastrzeżonego przez Polski Związek Producentów Kruszyw w Urzędzie Patentowym. Wtedy też podjęto decyzję o przygotowaniu drugiej…
Informujemy, że w miesięczniku WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” (numer 10/2017) ukazał się szczególnie ważny dla przedsiębiorców górniczych producentów kruszyw, artykuł pt.: „Kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych”, autorstwa p. Tadeusza Kaczarewskiego. Za zgodą autora artykuł zamieszczamy na naszej stronie internetowej do zapoznania. Zachęcamy do lektury i przekazywania uwag.
poniedziałek, 26 czerwiec 2017 10:45

Ustalenia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPK

Dotyczy: ustaleń podjętych podczas Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, Polskiego Związku Producentów Kruszyw, w dniu 22 czerwca 2017 r. w Krakowie. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Związku. Serdecznie dziękuję wszystkim którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Związku Producentów Kruszyw, odbytym w dniu 22 czerwca 2017 r. w Krakowie.Aktywny udział Członków Związku, pozwolił rozliczyć działalność PZPK w roku 2016 oraz podsumować i zakończyć kadencję Zarządu za lata 2014- 2017. Ważnym punktem Zgromadzenia były wybory nowych…
Informuję, że na konferencji Kruszywa Mineralne w Kudowie i na Salonie Kruszyw podczas Targów Autostrada, zostały przedstawione prezentacje o realizacji konkursu Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości, a w nich pierwsze dobre praktyki wybrane z części opisowej złożonych wniosków. W dalszej kolejności zostanie przygotowany zestaw wszystkich dobrych praktyk uczestników konkursu. Zostaną one przedstawione po rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu, co nastąpi po 22 czerwca 2017 r. Zachęcam do lektury, ale przede wszystkim do wykorzystania i stosowania.…
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W dniu 11 maja jubileusz 25-lecia działalności obchodził nasz Kolega Marek Świercz wraz z POLMARKIEM. Z tej okazji miałem możliwość wygłosić szczerą laudację na Jego cześć. Informuję, że dwóch członków naszego Związku zostało wyróżnionych przez Jubilata, jako szczególnie lojalni i ważni partnerzy. Są to Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu i Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp.z o.o. w Krzeszowicach.Informuję że Jubilat otrzymał wyróżnienie specjalne Ministra Gospodarki Republiki Białoruskiej. Jeszcze raz gratuluję Koledze…
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Związku. Zarząd Związku na podstawie z art. 26 pkt 1 i 3 oraz art. 35 pkt 7 Statutu, zawiadamia o zwołaniu w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 10.30 Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego (OZSW PZPK) Polskiego Związku Producentów Kruszyw. Oprócz szczególnie ważnego dla naszego Związku Ogólnego Zgromadzenia, organizujemy także uroczystość wręczenia pierwszym laureatom wyróżnień Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości. Miejsce: Pałac Czeczotki, Stare Miasto, na rogu ulic Wiślnej 1…
Mając na uwadze wzrastające trudności ze zbytem niektórych frakcji kruszyw, ich niskimi cenami, a również problemy z zagospodarowaniem nowych złóż i rosnące koszty produkcji PZPK, IMBiGS i AGH podjęły inicjatywę przeprowadzenia analizy i oceny skali produkcji drobnych frakcji kruszyw (trudno zbywalnych i niezbywalnych), ich wielkości zgromadzonych na składowiskach i zwałowiskach wraz z dobrymi przykładami zagospodarowania. Będziemy wdzięczni za wypełnienie otrzymanej ankiety. Zbiorcze wyniki zostaną Państwu udostępnione bez podawania identyfikacji firm, również w przypadku publikacji nie…
Kopalnia Wapienia „Morawica”, nasz członek, została laureatem IX edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Konkurs organizuje NSZZ „Solidarność”. Kopalnia Wapienia „Morawica”, znalazła się wśród 22 laureatów – podmiotów gospodarczych. Certyfikat wręczył w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda. Odebrał Prezes Zarządu, Józef Dąbek. Kopalnie Wapienia „Morawica” nagrodę uzyskały po raz trzeci. Nagroda szczególna, bo to pracownicy zgłaszają swych pracodawców do konkursu. Pierwszą, kopalnia uzyskała w roku 2009, po raz drugi, w roku 2013. Przyznanym Certyfikatem, kopalnia może…
czwartek, 15 grudzień 2016 10:36

Członkowie PZPK laureatami prestiżowych nagród

przyjemnością informuję, że w listopadzie 2016 r., poznaliśmy laureatów konkursu „Nasze Dobre Świętokrzyskie”, cyklicznej, odbywającej się corocznie imprezy, skierowanej do działających w regionie świętokrzyskim, podmiotów gospodarczych. Jej podstawowym celem jest wyróżnienie i nagrodzenie firm, w szczególny sposób przyczyniających się do rozwoju potencjału gospodarczego regionu w którym prowadzą one swoją działalność, w dbałości o najwyższą jakość oferowanych wyrobów i usług. Niezmiernie miło mi oznajmić, iż wśród szacownego grona laureatów tegorocznej edycji nagrody godła jakości „Nasze Dobre…