Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego, Polski Związek Producentów Kruszyw, za jeden ze szczególnie ważnych celów swojego działania, uznaje promowanie producentów kruszyw, którzy reprezentują profesjonalizm, niezawodność i etykę w działaniu gospodarczym. Od ubiegłego roku, realizujemy to poprzez Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa, który to znak jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym i nadawany niezawodnym producentom. Jak określił to jeden z współpracujących z nami ekspertów: „Znak ten to Znak Klubu Dżentelmenów - Producentów Kruszyw”. W roku 2017, pierwszym…
piątek, 24 sierpień 2018 11:16

XVIII Turniej Producentów Kruszyw

Spośród różnych form integracji w naszej branży na szczególne wyróżnienie zasługuje coroczny turniej producentów kruszyw, zwany również Turniejem bazaltu (porfir i diabaz). Reprezentacje czterech firm rywalizują o puchar Polskiego Związku Producentów Kruszyw. W tym roku Turniej odbył się po raz 18. Serdecznie gratulujemy i podziwiamy wszystkich uczestników. Poniżej, informacja przygotowania przez organizatora „Bazalt- Gracze”.
W dniu 12 lipca odbyło się drugie spotkanie grupy sterującej PZPK do przygotowania rozmów z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie wykorzystania kruszyw do budowy dróg leśnych. Poniżej najistotniejsze tematy poruszone podczas spotkania: Metody i fazy udostępniania gruntów pod eksploatację Kształtowanie wyrobisk górniczych Ujednolicenie praktyk nadleśnictw (obciążenia wycinką drzew) Rekultywacja kierunek leśny Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji Metody ustalania opłat dzierżawy (Zarządzenie nr 77/2009 r. WSK) Budowa pozycji przedsiębiorców górniczych w kontaktach z LP Realizacja…
W dniach 2 i 11 lipca, kolejno w Warszawie i Rzeszowie odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). W ślad za Ministerstwem Środowiska: Jednym z celów PAG jest koordynowanie projektów badawczo-naukowych na potrzeby geologii i wdrażania Polityki Surowcowej Państwa (w oparciu o szerokie polskie zaplecze naukowe). Dotychczasowy system nie pozwala Ministrowi Środowiska na taką dystrybucję środków poza PIG-PIB, a zobowiązywanie do tego tej jednostki nie jest realizowane w praktyce we właściwym zakresie…
czwartek, 01 luty 2018 07:38

Notatka BZJ - Solidne Kruszywa

Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa W roku 2017, PZPK przeprowadził z dobrym skutkiem, pierwszą edycję projektu Solidne Kruszywa – Branżowego Znaku Jakości. Wydawnictwa branżowe, w tym Wasz magazyn, pomogły nam znacznie, poprzez informację o zasadach, przebiegu, a na koniec sfinalizowania pierwszej edycji. W dniu 22 czerwca 2017 r., pierwszych dziewięciu laureatów konkursu, odebrało certyfikat znaku Solidne Kruszywa, znaku zastrzeżonego przez Polski Związek Producentów Kruszyw w Urzędzie Patentowym. Wtedy też podjęto decyzję o przygotowaniu drugiej…
Informujemy, że w miesięczniku WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” (numer 10/2017) ukazał się szczególnie ważny dla przedsiębiorców górniczych producentów kruszyw, artykuł pt.: „Kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych”, autorstwa p. Tadeusza Kaczarewskiego. Za zgodą autora artykuł zamieszczamy na naszej stronie internetowej do zapoznania. Zachęcamy do lektury i przekazywania uwag.
poniedziałek, 26 czerwiec 2017 10:45

Ustalenia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPK

Dotyczy: ustaleń podjętych podczas Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, Polskiego Związku Producentów Kruszyw, w dniu 22 czerwca 2017 r. w Krakowie. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Związku. Serdecznie dziękuję wszystkim którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Związku Producentów Kruszyw, odbytym w dniu 22 czerwca 2017 r. w Krakowie.Aktywny udział Członków Związku, pozwolił rozliczyć działalność PZPK w roku 2016 oraz podsumować i zakończyć kadencję Zarządu za lata 2014- 2017. Ważnym punktem Zgromadzenia były wybory nowych…
Informuję, że na konferencji Kruszywa Mineralne w Kudowie i na Salonie Kruszyw podczas Targów Autostrada, zostały przedstawione prezentacje o realizacji konkursu Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości, a w nich pierwsze dobre praktyki wybrane z części opisowej złożonych wniosków. W dalszej kolejności zostanie przygotowany zestaw wszystkich dobrych praktyk uczestników konkursu. Zostaną one przedstawione po rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu, co nastąpi po 22 czerwca 2017 r. Zachęcam do lektury, ale przede wszystkim do wykorzystania i stosowania.…
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W dniu 11 maja jubileusz 25-lecia działalności obchodził nasz Kolega Marek Świercz wraz z POLMARKIEM. Z tej okazji miałem możliwość wygłosić szczerą laudację na Jego cześć. Informuję, że dwóch członków naszego Związku zostało wyróżnionych przez Jubilata, jako szczególnie lojalni i ważni partnerzy. Są to Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu i Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp.z o.o. w Krzeszowicach.Informuję że Jubilat otrzymał wyróżnienie specjalne Ministra Gospodarki Republiki Białoruskiej. Jeszcze raz gratuluję Koledze…