czwartek, 26 lipiec 2018 07:46

Spotkania konsultacyjne w sprawie Polskiej Agencji Geologicznej

W dniach 2 i 11 lipca, kolejno w Warszawie i Rzeszowie odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG).

W ślad za Ministerstwem Środowiska:

Jednym z celów PAG  jest koordynowanie projektów badawczo-naukowych na potrzeby geologii i wdrażania Polityki Surowcowej Państwa (w oparciu o szerokie polskie zaplecze naukowe). Dotychczasowy system nie pozwala Ministrowi Środowiska na taką dystrybucję środków poza PIG-PIB, a zobowiązywanie do tego tej jednostki  nie jest realizowane w praktyce we właściwym zakresie merytorycznym i finansowym. Stąd środki na współpracę są znacząco mniejsze od tych, jakie będą dostępne po powołaniu Polskiej Agencji Geologiczne.

Zamiarem Głównego Geologa Kraju, Mariusza Oriona Jędryska, jako koordynatora projektu z ramienia Ministerstwa Środowiska jest: korzystanie  z potencjału naukowego całej geologii, a nie jak dotychczas, jedynie z ograniczonych zasobów Państwowego Instytutu Geologicznego, jako beneficjenta zamówień rządowych, w niewielkim stopniu zamawiającego zadania w ramach operacji w innych jednostkach. Choć w ostatnich dwóch latach znacząco wzrosły zaplanowane przez PIG-PIB środki na kooperację, to nadal jest to system wadliwy. Przykładem zadań naukowych planowanych do realizacji z szerokim udziałem ośrodków naukowych będzie np. piętnastoletni program PRoGeO (około 530 mln zł), dotyczący rozpoznania geologicznego dna oceanicznego. Wykonanie tego Programu oznaczać będzie znaczącą ilość pracy dla naukowców z różnych ośrodków - petrologów, mineralogów, złożowców, wulkanologów i specjalistów z zakresu sedymentologii, diagenezy, oceanografii, ochrony środowiska itd.

Konsultacje będą przeprowadzone w 3 etapach. Spotkanie trzecie odbędzie się jesienią, gdy zostanie przyjęta przez rząd ostateczna wersja projektu ustawy o powołaniu Polskiej Agencji Geologicznej - potem projekt o wydzieleniu PAG z PIG-PIB trafi kolejno do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP.

Więcej o Polskiej Agencji Geologicznej: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/polska-agencja-geologiczna-przejrzysty-system-zarzadzania-polska-geologia/   

 

 

Czytany 448 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 26 lipiec 2018 07:52