Klauzula informacyjna oraz polityka cookies

Stosownie do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO lub Rozporządzenie”), Polski Związek Producentów Kruszyw z siedzibą w Kielcach przedstawia poniższe informacje.

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Producentów Kruszyw z siedzibą w Kielcach wpisany do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000129873, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +48 41 344 66 88(dalej jako „Związek lub Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych, w tym skorzystania z przysługujących praw i wycofania zgody, można kontaktować się z Administratorem na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator przetwarza dane osobowe stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa o charakterze techniczno-organizacyjnym.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie stosownych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Związek przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych organizacji pracodawców, a w szczególności:
 2. rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, a następnie członkostwa w Związku na podstawie deklaracji członkowskiej oraz zaakceptowanego statutu Związku(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. rozliczania składek członkowskich w związku z przynależnością do Związku oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 4. otrzymywania drogą elektroniczną informacji o organizowanych przez Związek wydarzeniach i innych działaniach oraz o usługach innych podmiotów na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. w związku ze wzajemną obroną przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
 4. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 5. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 6. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania
 9. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Związek Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Państwa danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 11. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Przekazywanie danych innych podmiotom

 1. Odbiorami danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty, w tym świadczące pomoc prawną, obsługę informatyczną, księgowi, biegli rewidenci, audytorzy, organy administracji, służby państwowe, sądy.
 2. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, jednak Administrator przechowuje dane tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane do  czasu upływu terminów przedawnienia w przypadku danych otrzymanych dla celów realizacji umów, do celów zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora bądź wniesienia sprzeciwu w tym zakresie, a w innych przypadkach przez okres wynikający każdorazowo ze znajdujących zastosowanie przepisów prawa.

Cookies

Niniejsza witryna internetowa stosuje pliki „cookies”, stanowiące dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika witryny. Zarządzanie kontrolą oraz dostępem do „cookies”, w tym wyrażenie zgody na ich stosowanie odbywa się za pomocą ustawień oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na witrynie internetowej.

W ramach działania witryny internetowej stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

 1. niezbędne pliki „cookies” – umożliwiające korzystanie z witryny i niezbędne do jej funkcjonowania;
 2. sesyjne pliki „cookies” – pliki tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji;
 3. stałe pliki „cookies” – pliki przechowywane przez dłuższy okres czasu (stosownie do ustawień przeglądarki, bądź do momentu ich usunięcia);
 4. funkcjonalne pliki „cookies” – rejestrujące wybory dokonane na witrynie przez użytkowników;
 5. analityczne pliki „cookies” – dokonujące pomiarów ilości wizyt oraz źródeł ruchu.

Niniejsza klauzula informacyjna będzie aktualizowana w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której Związek przetwarza dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Związek danych osobowych.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2020 roku.

Czytany 2462 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 październik 2020 13:26