czwartek, 09 luty 2017 01:29

Obszary działalności podlegające ocenie w projekcie Solidne Kruszywa - BZJ

 1. Jakość produkcji prowadzona zgodnie z ZKP,
 2. udokumentowana powtarzalność wyrobów
 3. udokumentowane badania zadowolenia odbiorców - (ankieta, opinia) oraz informacja o zrealizowanych obiektach referencyjnych,
 4. aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz realizacja zasady zrównoważonego rozwoju,
 5. udokumentowana racjonalna gospodarka złożem (w tym działania związane z produktami trudnozbywalnymi i niezbywalnymi),
 6. realizacja zasad bezpieczeństwa w pracy (porównywalne zestawienie  rok do roku),
 7. udokumentowana realizacja zasady „nie przeładowuję”, wraz z opisem działania zapewniających załadunek na czysta skrzynię i do czystego wagonu. Magazynowanie zapewniające utrzymanie czystości produktu,
 8. inne obszary:
  - kompetentna kadra,
  - bieżące usuwanie nieprawidłowości po audytach kontrolnych ZKP, OUG, WIOS, Sanepid, Inspekcja Pracy, inne,
Czytany 6123 razy