czwartek, 09 luty 2017 01:04

Obszary działalności wymagające opisu wnioskodawcy

Obszary działalności wymagające opisu wnioskodawcy

  • Opis systemu zapewnienia jakości wraz z informacją o sposobie jego audytowania (opis i specyfikacja działań),
  • Opis sposobu dokumentowania powtarzalności wyrobów wraz z określeniem cech uznawanych za świadczące o powtarzalności.
  • pis aktywności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym dobre praktyki ograniczania, niedopuszczania lub rozwiązywania konfliktów.
  • Opis działań potwierdzających racjonalna gospodarkę złożem i dążenie do pełnego wykorzystania wydobytej kopaliny.
  • Polityka bezpieczeństwa w pracy i jej realizacja. Przykłady podejmowanych skutecznych działań okazjonalnych i ciągłych, wynikających z doświadczenia firmy.
  • Opis działań zapewniających nieprzeładowywanie środków transportu, jako zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa na drogach,
  • Opis definiowania i realizowania zasady zrównoważonego rozwoju dla wspólnych  działań społecznościowych gospodarczych, przyrodniczych,
  • Wyszczególnienie posiadanych opinii i rekomendacji związanych z działalnością ze strony lokalnego (i nie tylko), środowiska społecznego, odbiorców, dostawców usług, maszyn i urządzeń.
  • Opis działań związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników.
  • Opis innowacyjnych działań, zapewniających bezpieczeństwo w pracy i powtarzalną jakość wyrobów.
Czytany 5214 razy