czwartek, 09 luty 2017 00:15

Wprowadzenie

Polski Związek Producentów Kruszyw (PZPK) przystępuje do realizacji projektu Solidne Kruszywa, roboczo nazwanego Branżowym Znakiem Jakości. Czas zacząć dawać satysfakcję najlepszym – uzasadnia tę decyzję zarząd PZPK i wyjaśnia, że nazwał znak Solidne Kruszywa, bowiem dla jakości nie ma alternatywy, a mogą ją osiągnąć tylko solidni producenci.

Projekt w pierwszej edycji realizuje powołana przez Zgromadzenie członków Komisja Znaku. Tworzą ją osoby cieszące się autorytetem w środowisku producentów kruszyw. Obszarem oceny działalności przedsiębiorców będzie nie tylko sama jakość produkcji, co jest oczywiste, ale również powtarzalność wyrobów, budowanie zadowolenia klientów, współpraca ze środowiskiem lokalnym, bezpieczeństwo pracy i inne uznane za ważne obszary codziennej działalności, które dowodzą profesjonalizmu firmy.

Projekt Solidne Kruszywa będzie realizowany na podstawie szczegółowego regulaminu. Przedsiębiorcy sami dokonają opisu poszczególnych obszarów swojej działalności. Dokumentacja ta będzie samooceną i deklaracją każdego z wnioskodawców.

Do 15 lutego 2017 r. wszystkie dokumenty projektu znajdą się na stronie www.kruszpol.pl, w zakładce Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości. Jednocześnie do 300 przedsiębiorców zostaną wysłane informacje szczegółowe.

Termin nadsyłania wypełnionych wniosków przez przedsiębiorców upływa 31 marca 2017 r. Wręczenie certyfikatów Solidne Kruszywa odbędzie się w trakcie posiedzenia Zgromadzenia członków PZPK 22 czerwca 2017 r.

Tylko wspólnie możemy budować pozycję branży kruszyw w krajowej gospodarce. Apelujemy o wsparcie realizacji projektu.

Wszystkie prezentowane dokumenty opracowane przez Komisję Znaku i zaakceptowane przez Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków PZPK, w dniu 19 stycznia 2017 r.
Czytany 10144 razy