czwartek, 09 luty 2017 01:29

Znak graficzny

Informujemy, że zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas Nadzwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia w dniu 19 stycznia 2017 r., związanymi z uruchomieniem projektu Solidne Kruszywa - Branżowy Znak Jakości,  został wykonany przez grafika i przekazany do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalny znak towarowy słowno – graficzny „SOLIDNE KRUSZYWA”, celem dopełnienia czynności, związanych z uzyskaniem jego prawnej ochrony.

            

Czytany 5267 razy