15 czerwca br. w Kielcach odbyły się obchody Jubileuszu 30-lecia istnienia Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

W tym dniu Sala Kameralna Filharmonii Świętokrzyskiej zamieniła się w miejsce wspomnień dotychczasowych aktywności związku, a także rozważań nt. znaczenia kruszyw w rozwoju gospodarki, wpływu wydobycia kruszyw na środowisko naturalne oraz kierunków rozwoju branży, bowiem uroczystości towarzyszyło hasło „Budownictwo zaczyna się u nas”.

Image

W uroczystości wzięło udział liczne grono sympatyków, interesariuszy i stowarzyszeń, które na co dzień współpracują ze Związkiem. Nie zabrakło także przedstawicieli samorządów, nadzoru górniczego i geologicznego, uczelni wyższych i instytutów naukowych, a także słowackiego stowarzyszenia producentów kruszyw obchodzącego w tym roku 25-lecie istnienia.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu PZPK Artur Widłak, oceniając ostatnie 30 lat działalności Związku i rozwój całej branży. Podczas oficjalnej części wydarzenia wręczono także nagrody dla założycieli – członków honorowych związku: Józefa Dąbka, Karola Iskrzyckiego oraz Jerzego Zmieniewicza. Podczas tej części wydarzenia przedstawiono historię organizacji i przekazano mównicę członkom honorowym. Głos zabrali Piotr Wojtacha (wiceprezes WUG), Grzegorz Dziedzina (Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad), który odczytał list od dyrektora GDDKiA Tomasza Żuchowskiego, Janusz Witkowski (naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych), Ľudovít Kováč (przewodniczący Słowackiego Stowarzyszenia Producentów Kruszyw) oraz Zbigniew Kasztelewicz (wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK).

Następnie odbyła się część merytoryczna dot. budownictwa infrastrukturalnego, wpływu wydobycia kruszyw na środowisko naturalne, a także kierunków rozwoju branży. Grzegorz Dziedzina omówił dotychczasową działalność GDDKiA, aktualnie podjęte zadania i plany organizacji na przyszłość. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos (Dyrektor IG przedstawił środowiskowe aspekty prowadzenia działalności w odkrywkowych zakładach górniczych. Na koniec Łukasz Machniak (Dyrektor Biura Zarządu PZPK) zaprezentował rolę i znaczenie kruszyw w krajowej gospodarce.

Ponadto odbyły się także trzy panele dyskusyjne. Pierwszy z nich dotyczył dostępności zasobów, ochrony złóż oraz ich dostępności. Jego moderatorem był Krzysztof Suchorz (Dyrektor Generalny Linii Produktowej Kruszyw Lafarge; Wiceprezes PZPK), a swoimi spostrzeżeniami podzielili się Katarzyna Kudroń (Radca Prawny), Hubert Schwarz (Radca Prawny) i Krzysztof Filusz (Prezes Zarządu Górażdże Kruszywa; Członek Zarządu PZPK). Następnie temat zszedł na kształcenie kadr, kwalifikacje zawodowe i bezpieczeństwo pracy w kopalniach. Moderatorką drugiej debaty została dr inż. Barbara Kopczyńska (Prezes EGM; Wiceprezes PZPK), a głos zabrali: Piotr Wojtacha (Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego), dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH (Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy), dr inż. Zbigniew Krysa (Zca Kierownika Katedry Górnictwa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska) oraz Maria Kaczanowska (Prezes Kruszywa SKSM S.A.). Ostatni panel, moderowany przez Łukasza Leśnika (Dyrektor Operacyjny Eurovia Kruszywa; Członek Zarządu PZPK), dotyczył wymagań jakościowych kruszyw i ich dostępności. Uczestnikami tej debaty byli Maciej Przybylski (Ekspert ds. technicznych, TPA), Leszek Bukowski (Dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA) oraz Paweł Marek (Dyrektor Kopalń Colas Kruszywa).

Zwieńczeniem wydarzenia był koncert Krzesimira Dębskiego i Mieczysława Szcześniaka oraz uroczysty bankiet.

prezentacje

Image

W. Naworyta - WILGZ AGH

Image

K. Galos - IGSMiE PAN

Image

G. Dziedzina - GDDKiA

Image
Ł. Machniak - PZPK

Tak minął dzień

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia

Otwórz galerię zdjęć

Partnerzy Jubileuszu

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Patroni medialni

Image
Image
Image
Image